سفارش تبلیغ
صبا
دوستی ات را اگر جایگاهی [برایش] نیافتی، نثار مکن. [امام علی علیه السلام]
زندگی یعنی عشق
دربارهزندگی یعنی عشق


مینا.ش
پیوندها