سفارش تبلیغ
صبا
تنهایی بهتر از همنشین بد است . همنشین درستکار، بهتر از تنهایی است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
زندگی یعنی عشق
دربارهزندگی یعنی عشق


مینا.ش
پیوندها